Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
git_3 [2019-09-06 13:10]
Joakim Forsgren
git_3 [2019-09-06 13:11]
Joakim Forsgren
Line 62: Line 62:
 c. Lägg till filen med git add, commita och kör push.\\ c. Lägg till filen med git add, commita och kör push.\\
 d. Om det inte går och köra git push - lös problemen och se till att det går att pusha.\\ d. Om det inte går och köra git push - lös problemen och se till att det går att pusha.\\
-e. Alla kör ''git pull''\\ +e. repetera a-d för alla medlemmar.\\ 
-f. Alla kör ''git tree''\\ +f. Alla kör ''git pull''\\ 
-g. repetera a-f för alla medlemmar.\\+g. Alla kör ''git tree'' kolla hur hur det ser ut och fundera på varför.\\