Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
git_2 [2019-08-29 20:30]
Joakim Forsgren
git_2 [2019-08-29 20:33] (current)
Joakim Forsgren
Line 18: Line 18:
 Som svar på fråga 2 ska du ange hur man "​commitar"​ en fil, se till att ange ett bra "​commit"​ meddelade även på fråga 2. Som svar på fråga 2 ska du ange hur man "​commitar"​ en fil, se till att ange ett bra "​commit"​ meddelade även på fråga 2.
  
-På övriga frågor ska ni skriva svaret i filen och "committa" med lämpligt commit meddelade efter **varje** fråga.+På övriga frågor ska ni skriva svaret i filen och "commita" med lämpligt commit meddelade efter **varje** fråga.
  
 3. 3.