Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

extrauppgift_-_koe [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Extrauppgift – tämligen svår... =====
 +Kaniner är bra på att föröka sig. I den här uppgiften tänker vi oss att det finns obegränsat med hannar
 +och att inga kaniner dör. Vi ska försöka simulera hur många kaninhonor det finns efter varje månad om
 +det vid tiden 0 finns en enda nyfödd kaninhona. Vi antar att det tar x månader innan varje kaninhona är
 +könsmogen och att hon från och med denna ålder (x månader) varje månad föder en kull innehållande
 +y kaninungar av honkön.\\
 +**Jag vill att ni löser uppgiften med hjälp av en STL klass (<​queue>​).**\\
  
 +**Indata:​**\\
 +Programmet ska fråga efter honornas könsmognadsålder x; <m>1 <= x <= 5</​m>,​
 +samt antal honor per kull y; <m>1 <= y <= 5</​m>​.\\
 +**Utdata:​**\\
 +Programmet ska skriva en rad för varje månad under totalt 10 månader.\\
 +**Ex1**\\
 +  Könsmognadsålder:​ 2
 +  Honor per kull: 1
 +  Efter 1 m: 1
 +  Efter 2 m: 2
 +  Efter 3 m: 3
 +  Efter 4 m: 5
 +  Efter 5 m: 8
 +  Efter 6 m: 13
 +  Efter 7 m: 21
 +  Efter 8 m: 34
 +  Efter 9 m: 55
 +  Efter 10 m: 89
 +  Tryck på en valfri tangent för att fortsätta...
 +
 +**Förklaring ex1:**\\
 +Från början finns 1 nyfödd hona, låt oss kalla henne Lisa. Efter 1 månad är Lisa
 +fortfarande ensam. Efter 2 månader har Lisa fått en kull. Efter 3 månader finns 3 honor eftersom Lisa fått
 +ytterligare en kull. Efter 4 månader finns 5 honor eftersom både Lisa och hennes första unge har fått varsin
 +kull med en hona i varje.\\
 +
 +**Ex2**\\
 +  Könsmognadsålder:​ 3
 +  Honor per kull: 4
 +  Efter 1 m: 1
 +  Efter 2 m: 1
 +  Efter 3 m: 5
 +  Efter 4 m: 9
 +  Efter 5 m: 13
 +  Efter 6 m: 33
 +  Efter 7 m: 69
 +  Efter 8 m: 121
 +  Efter 9 m: 253
 +  Efter 10 m: 529
 +  Tryck på en valfri tangent för att fortsätta...