exempel på mysqli

<?php
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
/**
 * Exempel på mur man koplar upp sig till en databas
 */
// $mysqli = new mysqli("localhost", "user", "password", "database"); // ordningen på parametrarna
$mysqli = new mysqli("localhost", "lektion", "lektion", "lektion");
//
if ($mysqli->connect_errno) {
 echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
}
$query = "SET NAMES utf8";
$result = $mysqli->query($query);
 
 
/**
 * Lägger in data i databasen om man har tryckt på submit,
 * tar bort html-taggar
 * laddar om sidan för att tömma POST cachen.
 */
if ($_POST['submit']) {
 $query="INSERT INTO `Items` (`ItemID` ,`Item` ,`Date`)
     VALUES (NULL , '" . strip_tags($_POST['Item']). "', NOW( ))";
 if (false === $mysqli->query($query)) {
  echo $mysqli->error;
  exit;
 } else {
  header('location: ' . basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']));
  exit;
 }
}
 
// Börjar visa HTML
include('head.php');
?>
<form method="post">
	<input type="text" name="Item">
	<input type="submit" name="submit" value="Spara">
</form>
 
<?php
$query = "SELECT * FROM Items";
$result = $mysqli->query($query);
 
/* fetch associative array from result*/
echo 'Antal rader frågan ' . $query . ' ger är: ' . $result->num_rows . '<br><br>';
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
 echo $row["Item"] . ' <i>(Inlagd: ' . $row['Date'] . ')</i><br>';
}
 
include('foot.php');