Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dvprog_18 [2019-10-25 14:03]
Daniel Viström
dvprog_18 [2019-10-25 15:50] (current)
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
-====== ​Tip till programmeringsolympiaden ======+====== ​Tips till programmeringsolympiaden ======
  
 I uppgifterna till programmeringsolympiaden kan det vara smidigt att kunna läsa in värden under programmets gång istället för att göra en massa formulär. Här finns ett exempel på hur man kan göra detta då man kör php i terminalen. I uppgifterna till programmeringsolympiaden kan det vara smidigt att kunna läsa in värden under programmets gång istället för att göra en massa formulär. Här finns ett exempel på hur man kan göra detta då man kör php i terminalen.