Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

c_till_html [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== C++ to HTML =====
  
 +Du skall skriva ett program som tar en C++ fil och utifrån den skapar en HTML-fil.
 +
 +Minimi krav:
 +  * titel skall vara orginalfilens namn.
 +  * reserverade ord skall vara feta <b>
 +  * kommentarer skall vara kursiva <i>
 +  * tecken som inte går att skriva ut i HTML skall bytas ut ex < och >
 +  * Man skall tydligt se C++ koden med korrekta indenteringar.
 +
 +När minimikraven är klara kan ni jobba vidare med programmet så att ni får riktigt snygga sidor, ni kan ju kolla hur DEV-C++ export till HTML blir.
 +
 +Det skulle ju vara bra om man kunde ange en eller flera filer som argument vid kommandoprompten,​ html-filerna skulle ju kunna få samma namn men man byter ändelsen från vad den är till .html