Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bootstrap1 [2019-03-01 08:15]
Joakim Forsgren
bootstrap1 [2019-03-01 10:42] (current)
Joakim Forsgren
Line 13: Line 13:
       - Lämpligt kan vara att samla alla länkar (Topplista, svara osv...) i en dropdown meny (bootstrap)       - Lämpligt kan vara att samla alla länkar (Topplista, svara osv...) i en dropdown meny (bootstrap)
       - Styla om era radio och checkboxar "the boostrap way". Nu ska ni ha två varianter av frågesporten och olika sätt att styla radio + checkbox.       - Styla om era radio och checkboxar "the boostrap way". Nu ska ni ha två varianter av frågesporten och olika sätt att styla radio + checkbox.
-    - Lägg in er frågesport ​och se till att den stylas via boostrapklasser,​ ni får inte använda den CSS ni har gjort när ni gjorde gästboksuppgiften. Se till att felmeddelanden mm presenteras som boostrap alerts.+    - Lägg in er gästbok ​och se till att den stylas via boostrapklasser,​ ni får inte använda den CSS ni har gjort när ni gjorde gästboksuppgiften. Se till att felmeddelanden mm presenteras som boostrap alerts.
 <code php> <code php>
 function set_message($message,​ $type = '​info'​) { function set_message($message,​ $type = '​info'​) {