Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
birds_databaser [2019-10-24 21:41]
Joakim Forsgren
birds_databaser [2019-10-24 21:41] (current)
Joakim Forsgren
Line 101: Line 101:
 +--------------------+-------+ +--------------------+-------+
 </​code>​ </​code>​
-  - Skulle du redan ha kommit hit så börja göra en sida som visar relevant data från dessa tabeller. Intressanta vyer att visa kan vara "​topplista",​ "​toppplista per år", "alla kryss",​ "en användares alla kryss",​ "vilka som har kryssat en fågel"​. Man kan ha massa länkar vid tex topplistan kan kan klicka på en användare och få se alla fåglar som denna användare har kryssat och klickar man sen på en fågel kan man se alla som har sett denna fågel... osv. Gör så mycket du hinner... \\Man bör komma åt ditt resultat från ~login/​wesweb/​web/​birds.php+  - Skulle du redan ha kommit hit så börja göra en sida som visar relevant data från dessa tabeller. Intressanta vyer att visa kan vara "​topplista",​ "​toppplista per år", "alla kryss",​ "en användares alla kryss",​ "vilka som har kryssat en fågel"​. Man kan ha massa länkar vid tex topplistan kan kan klicka på en användare och få se alla fåglar som denna användare har kryssat och klickar man sen på en fågel kan man se alla som har sett denna fågel... osv. Gör så mycket du hinner... \\ Man bör komma åt ditt resultat från ~login/​wesweb/​web/​birds.php