Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amprog_04 [2017-09-25 08:06]
Anders Mosshäll
amprog_04 [2017-09-27 08:01] (current)
Anders Mosshäll
Line 30: Line 30:
 $tal = 1;                             // Startvärde $tal = 1;                             // Startvärde
 while($tal<​21){ ​                      // Villkor while($tal<​21){ ​                      // Villkor
-  echo 'Nu är talet ' . $tal . '<​br ​/>';+  echo 'Nu är talet ' . $tal . '<​br>';​
   $tal++; ​                            // Förändra värdet ($tal++; är samma sak som $tal = $tal + 1;)   $tal++; ​                            // Förändra värdet ($tal++; är samma sak som $tal = $tal + 1;)
 } }
    
- echo '<​br ​/><​br ​/>';+ echo '<​br><​br>';​
    
    
Line 62: Line 62:
   ​   ​
   ​   ​
-  echo '<​br ​/><​br ​/>';+  echo '<​br><​br>';​
    
 /* Exempel 3 -Summera alla positiva tal som är delbara med 3 tills summan blir mer än  /* Exempel 3 -Summera alla positiva tal som är delbara med 3 tills summan blir mer än 
Line 75: Line 75:
   $tal = $tal + 3;   $tal = $tal + 3;
 } }
-echo 'Antal tal: ' . $antal . '<​br ​/>';​ +echo 'Antal tal: ' . $antal . '<​br>';​ 
-echo '​Summan är: ' . $summa . '<​br ​/>';+echo '​Summan är: ' . $summa . '<​br>';​