Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
amprog_03 [2016-09-05 11:05]
Anders Mosshäll
amprog_03 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Anders Genomgång 03 - $_GET, $_POST ====== ====== Anders Genomgång 03 - $_GET, $_POST ======
  
-Det börjar bli dags att vara uppmärksam på kodstandard i php. För tillfället är det mest relevant för er att titta på detta dokument fram till och med punkt 6: {{::​sammanfattning_av_kodstandard_i_php.pdf|Kodstandard}} ​//+Det börjar bli dags att vara uppmärksam på kodstandard i php. För tillfället är det mest relevant för er att titta på detta dokument fram till och med punkt 6: {{::​sammanfattning_av_kodstandard_i_php.pdf|Kodstandard}} ​\\ \\
 För att lättare hålla sig till indenteringsprincipen två mellanslag så kan man ställa in tabbinställningen i notepad++. Se denna bild: http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​Tabbinstallninar%20i%20Notepad++.jpg För att lättare hålla sig till indenteringsprincipen två mellanslag så kan man ställa in tabbinställningen i notepad++. Se denna bild: http://​student.oedu.se/​~anders/​resurs/​bilder/​Tabbinstallninar%20i%20Notepad++.jpg
  
Line 16: Line 16:
     //​error_reporting(E_ALL ^E_NOTICE); // för att slippa NOTICE-meddelanden. Det är dock en bättre princip att ha notice kvar och istället lägga if(isset(...)) submit variabeln.     //​error_reporting(E_ALL ^E_NOTICE); // för att slippa NOTICE-meddelanden. Det är dock en bättre princip att ha notice kvar och istället lägga if(isset(...)) submit variabeln.
   print_r($_GET); ​                  // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.   print_r($_GET); ​                  // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
-  echo '<​br ​/>';+  echo '<​br>';​
   print_r($_POST); ​                 // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.   print_r($_POST); ​                 // Bra för felsökning. Ta bort i färdiga programmet.
-  echo '<​br ​/><​br ​/>';+  echo '<​br><​br>';​
        
   if (isset($_POST['​submit'​])){   if (isset($_POST['​submit'​])){
     echo $_POST['​fnamn'​] . ' ' . $_POST['​enamn'​] . ' heter du.';     echo $_POST['​fnamn'​] . ' ' . $_POST['​enamn'​] . ' heter du.';
-    echo '<​br ​/>';​ +    echo '<​br>';​ 
-    echo 'tal1 är: ' . $_GET['​tal1'​] . '<​br ​/>';+    echo 'tal1 är: ' . $_GET['​tal1'​] . '<​br>';​
    
    
     if($_POST['​fnamn'​] == '​Anders'​) {           // OBS! två lika med för att kolla om likhet gäller.     if($_POST['​fnamn'​] == '​Anders'​) {           // OBS! två lika med för att kolla om likhet gäller.
-      echo 'Bra val av förnamn! <​br ​/>';+      echo 'Bra val av förnamn! <​br>';​
     } else if($_POST['​fnamn'​] == '​Andreas'​) {  // else if = "​annars om". if-satsen testas bara om den förra är falsk.     } else if($_POST['​fnamn'​] == '​Andreas'​) {  // else if = "​annars om". if-satsen testas bara om den förra är falsk.
       echo 'Det är ganska likt Anders';  ​       echo 'Det är ganska likt Anders';  ​
     } else{                                    // else = "​annars"​. Utförs om inte villkoret i if-satsen är sant.     } else{                                    // else = "​annars"​. Utförs om inte villkoret i if-satsen är sant.
       if ($_POST['​fnamn'​] != ''​) {               // !=  betyder "inte lika med".       if ($_POST['​fnamn'​] != ''​) {               // !=  betyder "inte lika med".
-        echo 'Hej på dig ' . $_POST['​fnamn'​] . '<​br ​/>';+        echo 'Hej på dig ' . $_POST['​fnamn'​] . '<​br>';​
       }       }
     }     }
     ​     ​
     if ($_POST['​fnamn'​]=='​Anders'​ && $_POST['​enamn'​]=='​Mosshäll'​){     if ($_POST['​fnamn'​]=='​Anders'​ && $_POST['​enamn'​]=='​Mosshäll'​){
-      echo 'Så kan det gå. <​br ​/>';+      echo 'Så kan det gå. <​br>';​
     }     }
   }   }
Line 44: Line 44:
    
   <form method="​POST"> ​                                 ​   <form method="​POST"> ​                                 ​
-    Förnamn: <input type="​text"​ name="​fnamn" ​/><​br ​/+    Förnamn: <input type="​text"​ name="​fnamn"><​br>​ 
-    Efternamn: <input type="​text"​ name="​enamn" ​/><​br ​/+    Efternamn: <input type="​text"​ name="​enamn"><​br>​ 
-    <input type="​submit"​ name="​submit"​ value="​OK" ​/>+    <input type="​submit"​ name="​submit"​ value="​OK">​
   </​form>​   </​form>​
 </​code>​ </​code>​