Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

amprog_01_1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anders Intro - Hello World ======
  
 +
 +
 +<code php>
 +
 +<​!DOCTYPE html>
 +<html lang="​sv">​
 +<​head>​
 +  <meta charset="​utf-8">​
 +  <link rel="​stylesheet"​ href="​style.css">​
 +  <​title>​Intro</​title>​
 +</​head>​
 +<​body>​
 +
 +<?​php ​
 +// Det här är en kommentar.
 +// En bra källkod är väl kommenterad!
 +
 +echo 'Hello world!';​ //Världens mest använda textrad för test av program!
 +
 +echo '<​br>';​ //Skriver ut htmltaggen <br>
 +
 +$text='​Detta är text i en variabel';​ //En variabel defineras. En variabel börjar alltid med $.
 +
 +echo $text;
 +
 +
 +
 +?>
 +
 +</​body>​
 +</​html>​
 +
 +</​code>​