Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
youtube_tips [2012-05-08 08:23]
Joakim Forsgren
youtube_tips [2012-05-08 08:24]
Joakim Forsgren
Line 4: Line 4:
   - Visa klippen på en sida.    - Visa klippen på en sida. 
   - Spara datum när filmen lades in och visa det på sidan.   - Spara datum när filmen lades in och visa det på sidan.
-  - Lägg till så att man kan välja mellan olika kategorier med en select när man lägger till ett tips. Visa kategorierna ​på sidan.+  - Lägg till så att man kan välja mellan olika kategorier med en select när man lägger till ett tips. Visa vilken kategori filmen tillhör ​på sidan.
   - Lägg till en koll på att alla fält är ifyllda, lägg till namn och e-post och visa alla fält på sidan där man ser tipsen.   - Lägg till en koll på att alla fält är ifyllda, lägg till namn och e-post och visa alla fält på sidan där man ser tipsen.
   - Fixa en inloggning och gör så att systemet håller koll på vem som lägger in tipsen, då behöver man mina inte fylla i namn och e-post men de skall visas på sidan.   - Fixa en inloggning och gör så att systemet håller koll på vem som lägger in tipsen, då behöver man mina inte fylla i namn och e-post men de skall visas på sidan.
   - Lägg till minst två saker till, visa en användares alla filmer, söka på film titlar, mm   - Lägg till minst två saker till, visa en användares alla filmer, söka på film titlar, mm