Publicera fakta på en hemsida

 • Du kommer att bli tilldelad ett av nedanstående områden. Du skall inhämta fakta på valfritt sätt men du bör använda flera källor. Komplettera gärna din text med några bilder. Det är viktigt att du gör texten till din egen och inte bara kopierar en text. Källhänvisningar till var du hämtat fakta ska finnas.
 • Du skall göra 5 st instuderingsfrågor till din text. Det ska vara frågor som inte bara har ett ord som svar.
 • Från två andra i klassen ska du hämta in fakta om de områden som inte du arbetat med.
 • Alla gör var sin websida med undersidor som innehåller denna information. Det bör framgå på sidorna vem som insamlat informationen.
 • Du ska dessutom skriva en sida där du resonerar kring etik och integritet på webben. Hur beter man sig lämpligen i sociala medier, när man skickar mail och när man publicerar websidor? Vad kan gå fel och vad finns det för faror?
 • Dina sidor skall vara gjorda i HTML5 och validerade.
 • Din CSS skall styra utseendet och den skall vara fri från fel.
 • Det skall det vara lätt att navigera mellan dina sidor, de skall vara tilltalande rent estetiskt och texten skall gå bra att läsa.

Områden

 1. Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 2. Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
 3. Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Redovisning

 • Din faktatext och frågor skall skickas till din lärare. Gör detta så fort du är klar med denna, dvs innan du börjar med websidan.
 • Ur de inskickade frågorna kommer jag att välja några till ett litet prov för att kolla att alla har läst igenom informationen om alla områden.
 • Den sida du gör ska läggas upp på servern så att alla kan se den. En länk till din startsida skickas till läraren som lägger upp den på kurssidan.

Uppgiften kommer att bedömas med betygen E-A