Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
webbutv_05 [2018-10-05 07:42]
Joakim Forsgren
webbutv_05 [2019-09-13 08:39] (current)
Mattias Hamberg
Line 1: Line 1:
-====== ​Grunderna i HTML5 ======+====== ​Formge webbens historia ​======
  
 ===== Syfte ===== ===== Syfte =====
Line 41: Line 41:
   * Ändra rubrikerna till valfri färg (utom svart) och fonten ska vara av sans-serif typ.   * Ändra rubrikerna till valfri färg (utom svart) och fonten ska vara av sans-serif typ.
   * Fonten på paragraftext ska vara av typen serif.   * Fonten på paragraftext ska vara av typen serif.
-  * Ändra bakgrundsfärg på navigationsrutorna ​till #EAEAE4, med en marginal ​till omgivande element av 1ex och en padding på lika mycket. Rutan ska också ha en heldragen kant som är en pixel tjock och svart. +  * Ändra bakgrundsfärg på navigationsrutorna ​och ge dem såväl ​marginal ​som padding på minst 1em
-  * Paragrafer ska ha marginal-justerad text+  * Bilder skall ha en bredd av 25em
-  * Bilder skall ha en bredd av 400 pixlar+  * Hela sidan skall ha en padding på 3em
-  * Hela sidan skall ha en padding på 3ex+  * Gör fler lämpliga ​formateringar ​så att sidan ser bra ut.
-  * Gör fler lämpliga ​formatteringar ​så att sidan ser bra ut.+
  
 ===== Inlämning ===== ===== Inlämning =====