Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webbutv_02 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
webbutv_02 [2018-09-03 10:47] (current)
Joakim Forsgren
Line 18: Line 18:
 Sidans indelning Sidans indelning
  
-  * article - skall ha vit som bakgrundsfärg. Den skall ärva förgrundsfärg ifrån body-elementet. Den skall ha bredden 800 pixlar och ha en heldragen ram som är 1 pixel bred och har färgen #666666. Elementet skall vara centrerat i sidan.+  * article - skall ha vit som bakgrundsfärg. Den skall ha bredden 800 pixlar och ha en heldragen ram som är 1 pixel bred och har färgen #666666. Elementet skall vara centrerat i sidan.
   * header - skall ha en utfyllnad på 10 pixlar, ha en marginal på 3 pixlar åt alla håll utom nedåt där marginalen skall vara 20 pixlar. Den skall vidare ha en prickad ram som är 2 pixlar tjock och har färgen #999999. Rubriker av typen h1 inom "header" skall ha färgen #FFAA01 och vara av storleken 2em. All text i sidhuvudet skall vara högerjusterad.   * header - skall ha en utfyllnad på 10 pixlar, ha en marginal på 3 pixlar åt alla håll utom nedåt där marginalen skall vara 20 pixlar. Den skall vidare ha en prickad ram som är 2 pixlar tjock och har färgen #999999. Rubriker av typen h1 inom "header" skall ha färgen #FFAA01 och vara av storleken 2em. All text i sidhuvudet skall vara högerjusterad.
   * section - skall ha en utfyllnad som är 10 pixlar uppåt och nedåt samt 20 pixlar åt sidorna.   * section - skall ha en utfyllnad som är 10 pixlar uppåt och nedåt samt 20 pixlar åt sidorna.