Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
webbutv_01 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
webbutv_01 [2018-09-21 08:58] (current)
Joakim Forsgren
Line 3: Line 3:
  
 Ni skall utan att röra HTML koden nedan göra följande uppgifter. Ni skall utan att röra HTML koden nedan göra följande uppgifter.
-  - En sida som blir så lik denna bild som möjligt{{::css1_html5.png?100|}} +  - En sida som blir så lik denna bild som möjligt, kalla denna fil för css1.html {{::css1_html5.png?100|}} 
-  - En sida efter egen smak med en egen css, kalla er nya css för css1_egen.css (ni får då ändra en rad i er html från css1.css till css1_egen.css). I övrigt har ni fria händer att göra vad ni vill :-).+  - En sida efter egen smak, samma markup men en annan CSS (css2.css), kalla denna sida för css2.html. Ni måste naturligtvis få ändra raden där ni hämtar in CSS:en
  
 HTML-kod HTML-kod