Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uppgifter_pekare [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Jobba med pekare till char =====
  
 +**Följande uppgifter skall lösas med hjälp av en eller flera pekare. Ni får inte använda några färdiga funktioner eller [].**
 +
 +
 +  *1 Skriv ett program där man läser in en sträng och det skrivs ut hur många tecken den innehöll.
 +  *2 Skriv ett program där man läser in en sträng och den skrivs ut baklänges.
 +  *3 Skriv ett program där man läser in en sträng, programmet skall avgöra om det är ett pallindrom eller ej.
 +  *4 Skriv ett program där man läser in en sträng bokstäverna i strängen skall sorteras i stigande ordning enligt ASCII tabellen och sedan skrivas ut. 
 +
 +Läs Kap 5.1 - 5.3 och gör övning 1\\
 +Läs Kap 5.4.1 - 5.4.4 gör övning 3, 7 och 8\\
 +Läs kap 5.5 om typedef - måste veta att man kan deklarera egna typer.\\
 +Läs kap 5.7 om typomvandlingar - ger en ökad förståelse om hur språket fungerar.\\
 +Läs kap 5.9.1 om Flerdimensionella fält och gör uppgift 15.\\
 +
 +[[Mina lösningar till uppgift 3, 7, 8 och 15 ]]