Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
u8_databaser [2020-01-15 17:14]
Joakim Forsgren
u8_databaser [2020-01-16 09:11] (current)
Joakim Forsgren
Line 3: Line 3:
 Du ska göra dina designer i https://​www.draw.io Du ska göra dina designer i https://​www.draw.io
  
-Det står att ni efter varje uppgift ska skicka in er databas till mig. Det ska ni inte, ni ska skicka in alla 3 när när är klar alternativt skicka in det ni har hunnit på denna lektion. Jag vill ha in designen av databaserna som PDF filer. nr1.pdf, nr2.pdf, nr3.pdf.+Det står att ni efter varje uppgift ska skicka in er databas till mig. Det ska ni inte, ni ska skicka in alla 3 när när är klar alternativt skicka in det ni har hunnit på denna lektion. Jag vill ha in designen av databaserna som PDF filer. nr1.pdf, nr2.pdf, nr3.pdf. Lägg dessa filer i mappen wesweb/​mysql och comitta sedan.
  
 1. Du skall designa en databas för en kursanmälan via web. För att kunna skapa kurser måste man kunna logga in och man skall kunna skapa hur många kurser som helst. Till varje kurs skall man kunna anmäla sig utan att logga in. Fundera ut hur systemet skulle kunna göras och designa sedan en databas. Skicka in din databas till mig.\\ 1. Du skall designa en databas för en kursanmälan via web. För att kunna skapa kurser måste man kunna logga in och man skall kunna skapa hur många kurser som helst. Till varje kurs skall man kunna anmäla sig utan att logga in. Fundera ut hur systemet skulle kunna göras och designa sedan en databas. Skicka in din databas till mig.\\