Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
u8_databaser [2018-12-19 10:42]
Joakim Forsgren
u8_databaser [2018-12-19 10:43] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== Designa databaser ====== ====== Designa databaser ======
-Det kan vara bra att ha någon att diskutera med när man skall designa en databas så jobba gärna ihop i denna uppgift. Det är lätt att missa något när man jobbar ensam.+Det kan vara bra att ha någon att diskutera med när man skall designa en databas så jobba gärna ihop i denna uppgift. Det är lätt att missa något när man jobbar ensam.\\ 
 +Du ska göra dina designer i https://​www.draw.io
  
 1. Du skall designa en databas för en kursanmälan via web. För att kunna skapa kurser måste man kunna logga in och man skall kunna skapa hur många kurser som helst. Till varje kurs skall man kunna anmäla sig utan att logga in. Fundera ut hur systemet skulle kunna göras och designa sedan en databas. Skicka in din databas till mig.\\ 1. Du skall designa en databas för en kursanmälan via web. För att kunna skapa kurser måste man kunna logga in och man skall kunna skapa hur många kurser som helst. Till varje kurs skall man kunna anmäla sig utan att logga in. Fundera ut hur systemet skulle kunna göras och designa sedan en databas. Skicka in din databas till mig.\\