Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
u1_php_databaser [2018-09-24 10:17]
Joakim Forsgren
u1_php_databaser [2019-10-04 12:48] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== PHP + Databasen ====== ====== PHP + Databasen ======
-**Dessa uppgifter ska ligga i mappen web, filerna ska heta u1_1.php, u1_2.php osv. Filerna ska skickas till bitbucket.**+**Dessa uppgifter ska ligga i mappen web, filerna ska heta u1_1.php, u1_2.php osv. när ni är klar “commitar” och “pushar” ni filen.**
  
 **Uppgift 1:​**\\ ​ **Uppgift 1:​**\\ ​
Line 13: Line 13:
  
 **Uppgift 4:**\\ **Uppgift 4:**\\
-Ni skall gör ett sökformulär som fungerar på samma sätt som [[http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​lab1.php | detta exempel]].+Ni skall gör ett sökformulär som fungerar på samma sätt som [[http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​lab1.php | detta exempel]]. ​Gärna modernare design :-)  
  
 ===== Ex. ===== ===== Ex. =====
Line 28: Line 29:
 <?php <?php
  
-/+/1 och 2 behöver man bara göra en gång, detta kan man med fördel ha i en fil man tar include på. 
-1 och 2 behöver man bara göra en gång, detta kan man med fördel ha i en fil man tar +// 3 och 4 gör man ofta flera gånger per sida.
-include på. +
-3 och 4 gör man ofta flera gånger per sida. +
-*/+
    
 // 1. Koppla upp sig mot databasen // 1. Koppla upp sig mot databasen
Line 47: Line 45:
 // Ställ frågan // Ställ frågan
 $result = mysqli_query($link,​$query);​ $result = mysqli_query($link,​$query);​
 +// Skriv ut eventuella fel
 +echo mysqli_error($link);​
  
 // 4. Skriv ut svaret med hjälp av en while-loop // 4. Skriv ut svaret med hjälp av en while-loop
Line 53: Line 53:
 } }
    
- 
- 
 </​code>​ </​code>​
  
Line 78: Line 76:
   echo $row['​FirstName'​] . ' - ' . $row['​LastName'​]. '<​br>';​   echo $row['​FirstName'​] . ' - ' . $row['​LastName'​]. '<​br>';​
 } }
-  
 </​php>​ </​php>​