Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
u1_insert [2019-11-14 21:00]
Joakim Forsgren
u1_insert [2019-11-15 11:00] (current)
Joakim Forsgren
Line 28: Line 28:
   - Se till att resa bort alla tabeller ni har i er databas (som inte inte behöver). Ni har troligen en massa tabeller från åk 2 när ni installerade Wordpress och Drupal?   - Se till att resa bort alla tabeller ni har i er databas (som inte inte behöver). Ni har troligen en massa tabeller från åk 2 när ni installerade Wordpress och Drupal?
   - Se till att förstå koden från lektion, se sedan till att få den att fungera på din egen databas!   - Se till att förstå koden från lektion, se sedan till att få den att fungera på din egen databas!
-  - Gör en [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​gbook/​guestbook.php | gästbok ]], spara och hämta data från databasen. Tanken är att ni ska kopiera den gästbok ni gjorde i åk 2. Ni ska bara byta ut hur man sparar och hämtar data.+  - Gör en [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​gbook/​guestbook.php | gästbok ]], spara och hämta data från databasen. Tanken är att ni ska kopiera den gästbok ni gjorde i åk 2. Ni ska bara byta ut hur man sparar och hämtar data. Lägg koden någonstans under mappen web som ligger under wesweb och commita in den när ni är klara.
  
 <php> <php>