Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
u1_insert [2019-09-26 21:13]
Joakim Forsgren
u1_insert [2019-11-15 11:00] (current)
Joakim Forsgren
Line 26: Line 26:
   - Hur skriver man kommandot för att ändra data i en tabell?   - Hur skriver man kommandot för att ändra data i en tabell?
   - Hur skriver man kommandot för att ta bort data i en tabell?   - Hur skriver man kommandot för att ta bort data i en tabell?
-  - Se till att förstå koden nedan, se sedan till att få den att fungera på din egen databas!+  ​- Se till att resa bort alla tabeller ni har i er databas (som inte inte behöver). Ni har troligen en massa tabeller från åk 2 när ni installerade Wordpress och Drupal? 
 +  ​- Se till att förstå koden från lektion, se sedan till att få den att fungera på din egen databas! 
 +  - Gör en [[https://​student.oedu.se/​~jf/​code/​gbook/​guestbook.php | gästbok ]], spara och hämta data från databasen. Tanken är att ni ska kopiera den gästbok ni gjorde i åk 2. Ni ska bara byta ut hur man sparar och hämtar data. Lägg koden någonstans under mappen web som ligger under wesweb och commita in den när ni är klara. 
 + 
 +<​php>​ 
 +/* 
   - Se denna film: https://​www.youtube.com/​watch?​v=ciNHn38EyRc OBS! Ni får bara testa på det ni skrivit själva!   - Se denna film: https://​www.youtube.com/​watch?​v=ciNHn38EyRc OBS! Ni får bara testa på det ni skrivit själva!
-  - Gör en [[http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​lab2.php | gästbok ]], spara och hämta data från databasen. Tanken är att ni ska kopiera er gamla gästbok och bara byta ut hur man sparar och hämtar data. 
- 
-  
 ==== Kod från genomgång ==== ==== Kod från genomgång ====
  
Line 41: Line 43:
 mysqli_set_charset($link,​ "​utf8"​);​ mysqli_set_charset($link,​ "​utf8"​);​
    
-/* + 
- Lägger in data i databasen om man har tryckt på submit, +// Lägger in data i databasen om man har tryckt på submit, 
- laddar om sidan för att tömma POST cachen. +// laddar om sidan för att tömma POST cachen. 
- */+
 if (!empty($_POST['​Item'​])) { if (!empty($_POST['​Item'​])) {
   $query="​INSERT INTO `Items` (   $query="​INSERT INTO `Items` (
Line 87: Line 89:
 </​html>​ </​html>​
 </​code>​ </​code>​
 +
 +*/
 +</​php>​