Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

stroemmar [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Uppgifter på läsning från strömmar kopplade till textfil =====
  
 +==== Uppgift 1 ====
 +Bland det värsta man kan råka ut för att ett personligt reklambrev, ett sätt att generera sådana brev är att man har en mall där man byter ut ett fält mot ditt namn.
 +Skriv ett program som frågar efter en fil som du skall öppna. Du skall byta ut alla ’@’ i filen mot ett namn som du anger. Resultatet skall sparas i en ny fil med valfritt namn.
 +
 +<​code>​
 +Exempel på exekvering:
 +
 +Vad heter filen där @ skall bytas ut: test.txt
 +Vad ska den nya filen heta: namn.txt
 +Ange ett namn: Joakim Forsgren
 +</​code>​
 +Provkör någon fil du skapat med en editor.\\
 +**tips!** Inläsning tecken för tecken...
 +
 +
 +==== Uppgift 2 ====
 +Skriv ett program som tar bort alla C99 kommentarer av typen: // Detta är en kommentar
 +från ett C++-program.
 +<​code>​
 +Exempel på exekvering:
 +
 +Vad heter filen med C-programmet:​ test01.cpp
 +Vad ska filen utan C99 kommentarer heta: test01_no_C99comments.cpp
 +</​code>​
 +
 +Provkör någon fil du skapat med en editor.\\
 +**tips!** Läs in en rad åt gången använd inbyggda funktioner i string (boken sid 92-95)
 +
 +==== Uppgift 3 - läsning från en specifierad fil ====
 +Skriv ett program som frågar efter en fil som du skall öppna.\\
 +Filen är uppbygd på följande sätt:
 +  *den första raden är tom
 +  *den andra raden innehåller rubriker
 +  *alla följande rader innehåller lagerfakta och du vet inte hur många rader det finns i filen.
 +  * Det som skiljer fälten åt är ett mellanslag.
 +
 +ex på fil layout
 +<​code>​
 +Namn Antal Pris
 +SINTESI-Mata 4 19995
 +KHS-Flite 4 12995
 +CrossMax 12 3690
 +CrossRacer 5 1450
 +DT-Nipplar 2001 0.5
 +</​code>​
 +
 +Programmet skall beräkna lagersaldot.
 +<​code>​
 +Exempel på exekvering:
 +(Obs! tänk på att du skall visa lagersaldot med 2 decimaler)
 +
 +Vad heter filen: lager.txt
 +Lagersaldot i filen: 184490.50 kr
 +</​code>​
 +
 +Provkör någon fil du skapat med en editor.\\
 +**tips!** Läs om formaterad inläsning (boken sid 379 - ...)
 +
 +==== Uppgift 4 ====
 +Skriv ett program som tar bort alla HTML taggar från en fil. Man kan säga att allt som är mellan < och > är en tag.
 +<​code>​
 +Exempel på exekvering:
 +
 +Vad heter filen: test.html
 +Vad ska filen utan taggar heta: test.txt
 +</​code>​
 +
 +Provkör någon fil du skapat med en editor.\\
 +**Tips!** Läs ett tecken åt gången... Håll koll på vad du läser in.
 +
 +==== Uppgift 5 ====
 +Det finns en fil som har ett tal på varje rad, ni skall öppna den filen och läsa in alla positiva tal större än 0.
 +Ni skall med de inlästa talen beräkna summan , medelvärdet,​ plocka fram det största och minsta.
 +Ni skall sedan sortera alla inlästa tal (minst först) och skriva dem till en fil.
 +<​code>​
 +Exempel på exekvering:
 +
 +Vad heter filen med talen: intal.txt
 +Vad ska filen med positiva tal heta: uttal.txt
 +
 +Summan av alla inlästa tal: 484205
 +Antal inlästa tal: 5493
 +Medelvärdet av alla inlästa tal: 88.1494
 +Största inlästa talet var: 177.65
 +Minsta inlästa positiva talet var: 0.02
 +Skriver de sorterade talen till fil...
 +</​code>​
 +
 +Provkör någon fil du skapat med en editor.\\
 +Min fil finns här :​http://​student.oedu.se/​~jf/​c_plus/​prov/​intal.txt