Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ski_trip [2012-04-16 19:06]
Joakim Forsgren
ski_trip [2012-04-16 19:09]
Joakim Forsgren [Skidutflykt till Bjästabacken]
Line 2: Line 2:
 Rönnbäckens skola ska åka på friluftsdag till Bjästabacken och behöver ett sätt att hantera anmälningar för att veta hur många platser i bussen som behövs. En av skolans IT-intresserade lärare har ett barn (dvs du). Läraren nämnde på det senaste personalmötet att "det är ju en enkel match att sno ihop en webbsnurra för att ta in anmälningar"​. Förslaget föll i god jord, då övriga lärare nu såg sin chans att slippa ta ansvar för hantering av anmälningslappar och sammanställning av dessa. Eftersom friluftsdagen närmar sig är det dags att börja ta in anmälningar. För att kunna göra detta behöver du hjälpa din förälder att skapa ett enkelt system för detta ändamål. Rönnbäckens skola ska åka på friluftsdag till Bjästabacken och behöver ett sätt att hantera anmälningar för att veta hur många platser i bussen som behövs. En av skolans IT-intresserade lärare har ett barn (dvs du). Läraren nämnde på det senaste personalmötet att "det är ju en enkel match att sno ihop en webbsnurra för att ta in anmälningar"​. Förslaget föll i god jord, då övriga lärare nu såg sin chans att slippa ta ansvar för hantering av anmälningslappar och sammanställning av dessa. Eftersom friluftsdagen närmar sig är det dags att börja ta in anmälningar. För att kunna göra detta behöver du hjälpa din förälder att skapa ett enkelt system för detta ändamål.
  
-De mest grundläggande kraven på "​webbsnurran"​ är att det skall gå att ange +De mest grundläggande kraven på "​webbsnurran"​ är att det skall gå att  
- +  * ange **namn** ​och **klass**. 
-**namn**\\ +  * Informationen ​ska lagras i en textfil. ​ 
-**klass**\\ +  * På en webbsida ska man kunna se anmälningarna. ​ 
-och informationen ​ska lagras i en textfil. På en webbsida ska man kunna se anmälningarna. ​På den sidan ska det också framgå hur många som är anmälda så att idrottslärare Yngve Isterlund enkelt kan beställa buss.+  * Det också framgå hur många som är anmälda så att idrottslärare Yngve Isterlund enkelt kan beställa buss.
  
 Om systemet visar sig fungera bra kan man tänka sig att det får fler chanser i framtiden och att du kan få en rejäl hacka för ditt jobb!  Om systemet visar sig fungera bra kan man tänka sig att det får fler chanser i framtiden och att du kan få en rejäl hacka för ditt jobb!