Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

programmering_a [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Programmering A ======
 +
 +Här är en länk till [[http://​student.oedu.se/​~jf/​filer/​devcpp-4.9.9.2_setup.exe|DEV C++]] som vi använder på skolan.
 +
 +Här finns [[http://​student.oedu.se/​~jf/​filer/​iodos.h|iodos.h]] som du lägger i katalogen include för att svenska åäö skall funka.
 +
 +
 +===== Övningar till det jag går igenom på Kap 2 i boken =====
 +  *[[Övning1]]
 +  *[[Övning2]]
 +  *[[Övning3]]
 +  *[[Övning4]] ​
 +Extrauppgifter
 +  *[[Extrauppgifter 2]] 
 +
 +===== Övningar till det jag går igenom på Kap 3 i boken =====
 +   ​*[[Övning5]]
 +   ​*[[Övning6]]
 +Extrauppgifter
 +  *[[Extrauppgifter 3]] 
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Övningar till det jag går igenom på Kap 4 i boken =====
 +   ​*[[Övning7]]
 +   ​*[[Övning8]]
 +Extrauppgifter
 +  *[[Extrauppgifter 4]] 
 +
 +
 +
 +<code cpp>
 +#include <​cstdlib>​
 +#include <​iostream>​
 +#include <​iodos.h>​
 +
 +using namespace std;
 +
 +int main(int argc, char *argv[])
 +{
 +    dos_console(); ​
 +    cout << "Detta är ett program"​ << endl;
 +    system("​PAUSE"​);​
 +    return EXIT_SUCCESS;​
 +}</​code>​
 +
 +
 +===== OBS! Prov torsdagen den 13/12 kl 12.50-15.30 i sal C305 =====