Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog2_03 [2018-10-09 14:28]
Daniel Viström
prog2_03 [2019-10-17 11:20] (current)
Daniel Viström
Line 13: Line 13:
 Metodnamn, attributnamn,​ klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die() \\ Metodnamn, attributnamn,​ klassnamn ska vara de som finns i specifikationen med undantaget att i Java skriver vi t.ex. printDie() istället för print_die() \\
 //Klassen Index//: ​ //Klassen Index//: ​
-Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar. \\+Samma rader som finns i php-filen som ni fått ut ska finnas i java-filen, d.v.s. utskrifterna som görs i php-filen ska även göras i Javafilen. Däremot tar ni bort alla HTML-taggar. Endast denna klass ska innehålla en main-metod.\\
 //Klassen Die//: ​ //Klassen Die//: ​
 Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan. \\ Metoden printDie ska bara skriva ut värdet. Inga bilder behövs. I övrigt som specifikationen förutom namngivningsreglerna enligt ovan. \\
Line 21: Line 21:
 Ta filerna Index.java, Cup.java, Die.java från din workspace på datorn. Packa ihop dessa till en zip-fil och skicka in. \\ Ta filerna Index.java, Cup.java, Die.java från din workspace på datorn. Packa ihop dessa till en zip-fil och skicka in. \\
  
-2.+2*. 
 +**Fish**\\ 
 +Skriv en klass //Fish// som beskriver en fisk.\\ 
 +Klassen ska ha: 
 +  * attributen //sort//, //length// (i cm) och //weight// (i g). 
 +  * en //​konstruktor//​ som har tre parametrar som tar in startvärden till de tre attributen. 
 +  * 3 //​get-metoder//​ som returnerar "​värden"​ för varsitt attribut. Inga set-metoder ska finnas. 
 +  * en metod som returnerar //priset// på fisken (i hela kronor) utifrån dess vikt (120 kr/kg oavsett fisksort). 
 +  * en metod som returnerar //​fraktkostnaden//​ för fisken. Längden (i cm) multipliceras med faktorn 0,15 och vikten (i g) med faktorn 0,013. Därefter adderas värdena. Fraktkostnaden blir dock minst 12 kr. 
 +  
 +Gör en klass //​FishTest//​ som testar klassen Fish.\\ 
 +Klassen ska ha en //​mainmetod//​ som gör följande:​ 
 +  * Skapar en lista av typen //​ArrayList<​Fish>//​. 
 +  * Läser in fiskar från en //textfil// där varje rad innehåller data för en fisk. För varje rad som läses ska ett nytt fiskobjekt skapas och läggas in i listan med fiskar. 
 +  Ex:  
 +  Torsk 37 865 
 +  Gös 26 634 
 +  osv. 
 + 
 +  * Går igenom listan och skriver ut en //tabell// med information om fiskarna. 
 +  Ex:  
 +  Sort    Längd (cm) Vikt (g) Pris (kr) Frakt (kr) 
 +  ---------------------------------------------- 
 +  Torsk     ​37 ​        ​865 ​     104        17 
 +  Gös       ​26 ​        ​434 ​      ​52 ​       12 
 + 
 + 
 +3.
 **Arv** \\ **Arv** \\
 Klocka med alarm\\ Klocka med alarm\\
 {{::​uppgift1.pdf|Uppgift1}} \\ {{::​uppgift1.pdf|Uppgift1}} \\
 +<php>
 +/*
 {{::​testprogram.zip|Testprogram}} {{::​testprogram.zip|Testprogram}}
  
-3.+*/ 
 +</​php>​ 
 + 
 +4.
 **Interface** \\ **Interface** \\
 Skapa ett nytt interface i eclipse och kopiera in nedanstående kod. \\ Skapa ett nytt interface i eclipse och kopiera in nedanstående kod. \\
Line 53: Line 85:
 </​code>​ </​code>​
  
-4.+5.
 **Interface** \\ **Interface** \\
 Skapa ett nytt interface **IntStack** i eclipse. Fundera över vilka abstrakta metoder som ska vara med i interfacet.\\ Skapa ett nytt interface **IntStack** i eclipse. Fundera över vilka abstrakta metoder som ska vara med i interfacet.\\
Line 60: Line 92:
 Testa din klass med ett testprogram. Testa din klass med ett testprogram.
  
-*5.+*6.
 **Arv, abstrakta klasser** \\ **Arv, abstrakta klasser** \\
 Robotar i labyrinter. \\ Robotar i labyrinter. \\
 {{: :​uppgift2.pdf|Uppgift2}} {{: :​uppgift2.pdf|Uppgift2}}