Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prog1_forum [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Forum eller Eget ======
 +**Eget**\\
 +Om ni vill göra något eget så skriv ner vad ni skall göra och visa mig, när jag har godkänt vad ni skall göra är det bara att sätta igång. ​
 +
 +**Forum**\\
 +Skulle ni inte komma på något är mitt förslag ett ni skulle kunna göra ett enkelt forum.\\
 +Förslag på saker som ett forum skulle kunna innehålla.
 +
 +Inloggning (redan klart...)
 +  * Ni skall gör en inloggning där ni skall verifiera er mot en textfil.
 +  * Ni skall kolla om man är inloggad via en $_SESSION variabel.
 +  * Lösenord skall sparas krypterat.
 +  * Om man inte är inloggad skall en login form visas där man erbjuds att logga in.
 +  * Om man är inloggad ska man ha möjlighet att logga ut.
 +  * Om man inte finns som användare skall man kunna lägga till sig själv via ett formulär.
 +  * Sätt att hantera användare som har glömt sitt lösen, tänk på att man inte skall kunna ändra någon annans lösenord…!!
 +  * Sätt för att kunna stänga av användare som man inte vill skall kunna logga in mer.
 +
 +Forum
 +  * Man skall kunna skapa ämnen. ​
 +  * Till varje ämne skall man kunna skriva inlägg.
 +  * Man skall kunna ändra och tabort sina inlägg ​
 +  * För att få skapa ämnen och skriva inlägg måste man vara inloggad. Man skall endast kunna ändra och ta bort sina egna inlägg. Man skall kunna ta bort sina egna ämnen. Tar man bort ett ämne skall ju självklar alla inlägg tas bort som hör till det ämnet.
 +  * Systemet skall hålla ordning på vem som har skrivit inläggen, när de skapades och när de senast ändrades.
 +  * Man skall kunna navigera på sidan och kunna se alla ämnen och inlägg. ​
 +  * Du skall muntligt kunna redovisa för mig hur din kod funkar. ​
 +  * I listan för trådar skall det framgå hur många inlägg det finns i varje tråd 
 +  * Att navigera på sidan skall vara naturligt... ​
 +  * Din kod skall vara väl genomtänkt och strukturerad ​
 +  * Ev ska det finnas en Admin rättighet. Om man är admin skall man kunna “ta bort” användare. Obs! När man tar bort en användare är det viktigt att fundera igenom hur det skall fungera!!Jag vill att ni tänker igenom hur ni ska göra och tydligt dokumenterar hur ni har valt att göra. Ni skall också kunna motivera varför ni har gjort som ni har gjort. Om man är admin skall man kunna ta bort inlägg och trådar. Tar man bort en tråd skall ju självklart alla inlägg försvinna som hör till tråden.
 +
 +Tips!
 +Gör en fil som håller ordning på alla ämnen och sen en fil per ämne med alla inlägg i just det ämnet. Du får givetvis göra någon annan lösning.
 +
 +Se mitt ex på ett [[http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​lab5.php|forum]].
 +
 +