Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
prog1_10 [2013-04-24 14:24]
Joakim Forsgren created
prog1_10 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 13: Line 13:
 Exempel: (kundens inmatning i fetstil) Exempel: (kundens inmatning i fetstil)
  
 +<​code>​
 Välkommen till Automaten ! Välkommen till Automaten !
 Du har valt att köpa en av mina exklusiva varor för 22 kronor. Du har valt att köpa en av mina exklusiva varor för 22 kronor.
Line 25: Line 26:
 Inmatning: 50 Inmatning: 50
 Automaten är nöjd. Växeln blir två tjugokronorssedlar,​ en femma och tre enkronor. Automaten är nöjd. Växeln blir två tjugokronorssedlar,​ en femma och tre enkronor.
 +</​code>​
 Dina programutskrifter behöver inte se ut exakt som i exemplet, men grundprinciperna skall vara desamma. Dina programutskrifter behöver inte se ut exakt som i exemplet, men grundprinciperna skall vara desamma.