Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_08 [2019-03-18 09:02]
Daniel Viström
prog1_08 [2020-02-10 11:34] (current)
Daniel Viström
Line 86: Line 86:
 tips! Använd dig av leapyear och days som du redan har gjort så kommer detta att gå fort och bli enkelt! \\ tips! Använd dig av leapyear och days som du redan har gjort så kommer detta att gå fort och bli enkelt! \\
 [[http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​elvis.php|Dagar sen Elvis föddes]] [[http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​elvis.php|Dagar sen Elvis föddes]]
 +
 +*14.
 +Skriv en funktion som tar **namnet på en textfil** och ett **heltal** som parametrar. \\
 +Funktionen ska skriva ut lika många rader från textfilen som heltalet anger. Ifall det finns för få rader i textfilen så skrivs det ut de som finns. I utskrifterna ska HTML-kod som finns i textfilen skrivas ut som text, dvs HTML-koden ska synas på sidan istället för att "​köras"​.
  
 Uppgifter markerade med * är extra som inte alla behöver göra. Uppgifter markerade med * är extra som inte alla behöver göra.