Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_06 [2019-12-17 10:10]
Daniel Viström
prog1_06 [2019-12-17 10:11] (current)
Daniel Viström
Line 68: Line 68:
 **Krav på gästboken:​** **Krav på gästboken:​**
   * Vissa fält är obligatoriska. "First Name", "Last Name", "​Message Title" och "​Message"​ får inte lämnas tomma. "​EMail"​ och "​URL"​ får vara tomma.   * Vissa fält är obligatoriska. "First Name", "Last Name", "​Message Title" och "​Message"​ får inte lämnas tomma. "​EMail"​ och "​URL"​ får vara tomma.
-  * Om man glömmer att fylla i några fält som är obligatoriska skall det anges. Den data man skrivit ska då finnas kvar.+  * Om man glömmer att fylla i några fält som är obligatoriska skall det bli felmeddelanden. Den data man skrivit ska då finnas kvar. Kontrollen ska ske efter att formuläret skickats, inte före.
   * Man skall få se alla inlägg på samma sida som man skriver in ett inlägg.   * Man skall få se alla inlägg på samma sida som man skriver in ett inlägg.
   * Man skall se när inlägget gjordes.   * Man skall se när inlägget gjordes.