Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_06 [2019-12-02 11:29]
Daniel Viström
prog1_06 [2019-12-17 10:11] (current)
Daniel Viström
Line 59: Line 59:
   * Fundera på hur du skall behandla ett svar utan namn och gör den lösning du tycker är bäst.   * Fundera på hur du skall behandla ett svar utan namn och gör den lösning du tycker är bäst.
   * För er som går kursen ''​Webutveckling 1'' ​ så gäller att alla sidor skall vara korrekt HTML5 och en CSS som är fri från fel. Sidan bör också ha en layout som är tilltalande.   * För er som går kursen ''​Webutveckling 1'' ​ så gäller att alla sidor skall vara korrekt HTML5 och en CSS som är fri från fel. Sidan bör också ha en layout som är tilltalande.
-  * Få highscorelistan att fungera även om det är fler än 10 frågor. usort() kan vara användbart.+  * Få highscorelistan att fungera även om det är fler än 10 frågor.
  
 7.\\ 7.\\
 En enkel gästbok En enkel gästbok
  
-I kursen Webbutveckling 1 har du [[webbutv_gbook|stylat en gästbok]]. Nu ska du få den att fungera. ​+I kursen Webbutveckling 1 har du [[mattias_guestbook|stylat en gästbok]]. Nu ska du få den att fungera. ​
  
 **Krav på gästboken:​** **Krav på gästboken:​**
   * Vissa fält är obligatoriska. "First Name", "Last Name", "​Message Title" och "​Message"​ får inte lämnas tomma. "​EMail"​ och "​URL"​ får vara tomma.   * Vissa fält är obligatoriska. "First Name", "Last Name", "​Message Title" och "​Message"​ får inte lämnas tomma. "​EMail"​ och "​URL"​ får vara tomma.
-  * Om man glömmer att fylla i några fält som är obligatoriska skall det anges. Den data man skrivit ska då finnas kvar.+  * Om man glömmer att fylla i några fält som är obligatoriska skall det bli felmeddelanden. Den data man skrivit ska då finnas kvar. Kontrollen ska ske efter att formuläret skickats, inte före.
   * Man skall få se alla inlägg på samma sida som man skriver in ett inlägg.   * Man skall få se alla inlägg på samma sida som man skriver in ett inlägg.
   * Man skall se när inlägget gjordes.   * Man skall se när inlägget gjordes.