Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_06 [2019-01-14 11:19]
Daniel Viström
prog1_06 [2019-02-11 11:02] (current)
Daniel Viström
Line 76: Line 76:
 **Extrauppgifter:​** **Extrauppgifter:​**
   * Gör så att man inte kan lägga in html-taggar. \\   * Gör så att man inte kan lägga in html-taggar. \\
-  * Gör så att man måste skriva in en kod (göra ​en beräkningför att man skall få spara (captha). \\  ​+  * Gör så att man måste skriva in ett korrekt svar på en beräkning ​med slumpade tal för att man skall få spara (captha). \\  ​
   * Gör också så att du får ett mail när någon skriver i din gästbok. Det kan vara problem att skicka till Hotmail från denna server. \\   * Gör också så att du får ett mail när någon skriver i din gästbok. Det kan vara problem att skicka till Hotmail från denna server. \\
   * Gör så att inläggen delas upp på flera sidor om det är många inlägg, d.v.s. gör så att knapparna längst ner på sidan fungerar. \\   * Gör så att inläggen delas upp på flera sidor om det är många inlägg, d.v.s. gör så att knapparna längst ner på sidan fungerar. \\