Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_03 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
prog1_03 [2019-08-29 15:29] (current)
Daniel Viström
Line 30: Line 30:
 1. 1.
 Gör en sida där man måste mata in rätt query-string för att få se något hemligt. Om man har fel ska det stå att man inte är behörig.\\ Gör en sida där man måste mata in rätt query-string för att få se något hemligt. Om man har fel ska det stå att man inte är behörig.\\
-(Om du inte vet vad [[http://​lmgtfy.com/?​q=query-string&l=1|query-string]] är...)+(Om du inte vet vad [[https://sv.lmgtfy.com/?​q=query+string&iie=1|query-string]] är...)
  
 2. 2.