Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
proc_g_uppgifter [2012-11-08 13:17]
Joakim Forsgren
proc_g_uppgifter [2017-09-01 14:54] (current)
Line 17: Line 17:
     * Garage skall ärvas från klassen mysqli.     * Garage skall ärvas från klassen mysqli.
     * Din klass garage skall spara all information i databasen lämpligt är att använda serialize och unserialize. På det viset borde det räcka med 2 fält, VehicleID och ObjectData. Du får ha fler men det känns onödigt tycker jag.     * Din klass garage skall spara all information i databasen lämpligt är att använda serialize och unserialize. På det viset borde det räcka med 2 fält, VehicleID och ObjectData. Du får ha fler men det känns onödigt tycker jag.
-    * Du ska till din klass garage skriva mist dessa metoder:+    * Du ska till din klass garage skriva mist dessa metoder ​([[proc_help_garage]]):
       - ''​parkVehicle($vehicle)''​ – skall lägga till ett fordon till garaget (spara ett objekt till databasen).       - ''​parkVehicle($vehicle)''​ – skall lägga till ett fordon till garaget (spara ett objekt till databasen).
       - ''​checkoutVehicle($registration)''​ – skall plocka bort och returnera fordonet med registrerings_id $registration       - ''​checkoutVehicle($registration)''​ – skall plocka bort och returnera fordonet med registrerings_id $registration