Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
parkquiz [2018-05-04 12:56]
Joakim Forsgren
parkquiz [2018-05-18 13:26] (current)
Joakim Forsgren
Line 8: Line 8:
  
 =====Steg 2===== =====Steg 2=====
 +Se [[park_quiz|steg 1]]\\
 Vi ska bygga ett javaprogram som pratar mot ett REST-api, programmet ska vara en förenklad version av Quizkampen. För de elever som är snabba och jobbar hårt kan man ha som mål att bygga en bättre variant :​-)  ​ Vi ska bygga ett javaprogram som pratar mot ett REST-api, programmet ska vara en förenklad version av Quizkampen. För de elever som är snabba och jobbar hårt kan man ha som mål att bygga en bättre variant :​-)  ​