Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_web_tips [2011-11-30 08:23]
Joakim Forsgren
pabop_web_tips [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
 Nu skall vi gör några uppgifter där vi visar resultatet via en hemsida. Ni har alla en egen hemsida på linux-servern som alla kommer åt via: Nu skall vi gör några uppgifter där vi visar resultatet via en hemsida. Ni har alla en egen hemsida på linux-servern som alla kommer åt via:
 <​code>​ <​code>​
-http://www2.park.se/​~ert_login+http://student.oedu.se/​~ert_login
  
-Filerna som ligger i ~ert_login/​public_html är de man kommer åt från internet.+Filerna som ligger i ~ert_login/​public_html är de man kommer åt från web.
 </​code>​ </​code>​
-För att komma åt era filer så logga in och jobba med en editor direkt på www2.park.se+För att komma åt era filer så logga in och jobba med en editor direkt på student.oedu.se
 alternativt så kan ni montera er katalog på www2 via sshfs alternativt så kan ni montera er katalog på www2 via sshfs
 <code bash> <code bash>
 # logga in  # logga in 
-ssh user@www2.park.se -p 3690+ssh user@student.oedu.se -p 3690
 # om man vill montera sin hemkatalog # om man vill montera sin hemkatalog
 sshfs [user@]host:​[dir] mountpoint [options] sshfs [user@]host:​[dir] mountpoint [options]
 #ex. om du har en mapp som heter www2 och login jf #ex. om du har en mapp som heter www2 och login jf
-sshfs jf@www2.park.se: www2 -p 3690+sshfs jf@student.oedu.se: www2 -p 3690
 #för att avmontera ​ #för att avmontera ​
 fusermount -u www2 fusermount -u www2