Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_u8 [2011-02-24 10:51]
Joakim Forsgren
pabop_u8 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Uppgifter 8 ====== ====== Uppgifter 8 ======
  
-1. Gör en sida som presenterar en multiplikationstabell med hjälp av en tabell (se mitt [[http://www2.park.se/​~jf/​code/​x_ans_tabell.php?​x=6|ex]].+1. Gör en sida som presenterar en multiplikationstabell med hjälp av en tabell (se mitt [[http://student.oedu.se/​~jf/​code/​x_ans_tabell.php?​x=6|ex]].
 ) man ska kunna välja tabell via URL:en ) man ska kunna välja tabell via URL:en
  
Line 14: Line 14:
 Jag vill att du skall utnyttja detta för att skriva en sida där man har ett formulär där man matar in tal och formuläret skall anropa sig själv och hålla ordning på hur många positiva och negativa tal man har matat in. Man skall nollställa genom att ange talet 0.\\ Jag vill att du skall utnyttja detta för att skriva en sida där man har ett formulär där man matar in tal och formuläret skall anropa sig själv och hålla ordning på hur många positiva och negativa tal man har matat in. Man skall nollställa genom att ange talet 0.\\
 För varje inmatning skall man få veta hur många positiva och negativa tal man har matat in. (Tips kolla u3_5.php) För varje inmatning skall man få veta hur många positiva och negativa tal man har matat in. (Tips kolla u3_5.php)
 +
 +En lösning med session
 +<code php>
 +<?​php ​
 +include('​../​code/​include/​head.php'​);​
 +error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
 +session_name('​jf'​);​
 +session_start();​
 +if($_POST['​tal'​]>​0) {
 + $_SESSION['​pos'​]++;​
 +}
 +if($_POST['​tal'​]<​0) {
 + $_SESSION['​neg'​]++;​
 +}
 +if(!$_POST['​tal'​]) {
 + $_SESSION['​pos'​]=0;​
 + $_SESSION['​neg'​]=0;​
 +}
 +
 +
 +//​print_r($_POST);​
 +//​print_r($_SESSION);​
 +?>
 +Du har <?​=$_SESSION['​pos'​]?>​ st postiva tal och<​br>​
 +Du har <?​=$_SESSION['​neg'​]?>​ st negativa tal 
 +<form action=""​ method=post>​
 + Skriv in dett tal<​br>​
 +    <input type="​text"​ name="​tal">​ <br>
 +    <input type="​submit"​ name="​submit"​ value="​Skicka">​
 +</​form>​
 +<?​php ​
 +include('​../​code/​include/​foot.php'​);​
 +</​code>​