Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_u7 [2013-03-25 08:16]
Joakim Forsgren
pabop_u7 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 41: Line 41:
 *8. *8.
 Skriv en funktion **quadraticequation($a,​ $b, $c)** som löser andragradsekvationer på formen: <​m>​ax^2+bx+c=0</​m>​ \\ Skriv en funktion **quadraticequation($a,​ $b, $c)** som löser andragradsekvationer på formen: <​m>​ax^2+bx+c=0</​m>​ \\
-Den skall ta emot variablerna a, b och c och presenterat ​svaret på ett lämpligt sätt. Om det inte finns någon reell lösning skall en lämplig utskrift presenteras.\\+Den skall ta emot variablerna a, b och c och presentera ​svaret på ett lämpligt sätt. Om det inte finns någon reell lösning skall en lämplig utskrift presenteras.\\
  
 *9. *9.
Line 59: Line 59:
 beräkna antalet dagar sedan Elvis Presley föddes. \\  beräkna antalet dagar sedan Elvis Presley föddes. \\ 
 tips! Använd dig av leapyear och days som du redan har gjort så kommer detta att gå fort och bli enkelt! \\ tips! Använd dig av leapyear och days som du redan har gjort så kommer detta att gå fort och bli enkelt! \\
-[[http://www2.park.se/​~jf/​code/​elvis.php|Dagar sen Elvis föddes]]+[[http://student.oedu.se/​~jf/​code/​elvis.php|Dagar sen Elvis föddes]]
  
 Uppgifter markerade med * är extra som inte alla behöver göra. Uppgifter markerade med * är extra som inte alla behöver göra.