Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_u6 [2011-10-24 10:11]
Joakim Forsgren
pabop_u6 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Uppgifter 6 ====== ====== Uppgifter 6 ======
 **OBS! Dessa uppgifter behöver bara fungera med A-Za-z. Jag kommer ha en genomgång på teckentabeller.**\\ **OBS! Dessa uppgifter behöver bara fungera med A-Za-z. Jag kommer ha en genomgång på teckentabeller.**\\
 +<code php>
 +// För att läsa in en sträng utan radbrytning på slutet
 +$handle = fopen ("​php://​stdin","​r"​);​
 +$str = substr(fgets($handle),​0,​-1);​
 +</​code>​
 Att använda några färdiga strängfunktioner...\\ Att använda några färdiga strängfunktioner...\\
 Börja med att läs igenom dessa [[http://​www.php.net/​manual/​en/​ref.strings.php|funktioner]] så att du får en överblick på vilka funktioner som finns för att hantera text... Börja med att läs igenom dessa [[http://​www.php.net/​manual/​en/​ref.strings.php|funktioner]] så att du får en överblick på vilka funktioner som finns för att hantera text...
Line 22: Line 27:
   - Skriv ett program som läser in en sträng och skriver ut den baklänges.   - Skriv ett program som läser in en sträng och skriver ut den baklänges.
   - Skriv ett program som tar bort alla html taggar från strängen som skapas med denna kod: <code php><?​   - Skriv ett program som tar bort alla html taggar från strängen som skapas med denna kod: <code php><?​
-$str = file_get_contents('​http://​www2.park.se/​~jf/​code/​menu/​menu.html'​);​+$str = file_get_contents('​http://​student.oedu.se/​~jf/​code/​menu/​menu.html'​);​
 </​code>​ </​code>​