Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pabop_u3 [2010-12-11 11:45]
Joakim Forsgren created
pabop_u3 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 12: Line 12:
 </code> </code>
  
-2+2(*). 
-Skriv ett program som läser in ett heltal och skriver ut om talet är udda eller jämnt. +
- +
-3. +
-Skriv ett program som använder for för att beräkna och skriva ut produkten av de udda heltalen från 1 till 15. +
- +
- +
-4(*). +
 Skriv ett program som läser in storleken på en kvadrats sida och skriver ut en ihålig kvadrat med angiven sida.  Skriv ett program som läser in storleken på en kvadrats sida och skriver ut en ihålig kvadrat med angiven sida. 
 Programmet ska fungera för kvadrater med sidor mellan 1 och 20. (Tips: kolla så att det verkligen fungerar för kvadrater med sidan 1)\\ Programmet ska fungera för kvadrater med sidor mellan 1 och 20. (Tips: kolla så att det verkligen fungerar för kvadrater med sidan 1)\\
Line 31: Line 24:
   ¤¤¤¤¤   ¤¤¤¤¤
 </code> </code>
-5(*).+ 
 +3(*).
 Skriv ett program som läser in tre positiva tal och avgör om de kan vara sidor i en triangel. Skriv ett program som läser in tre positiva tal och avgör om de kan vara sidor i en triangel.
  
-6(*).+4(*).
 Skriv ett program som läser in tre positiva heltal och avgör om de kan vara sidor i en rätvinklig triangel. Skriv ett program som läser in tre positiva heltal och avgör om de kan vara sidor i en rätvinklig triangel.
  
-7.+5.
 Skriv ett program där man läser in ett tal åt gången. Skriv ett program där man läser in ett tal åt gången.
 Programmet skall hålla ordning på hur många positiva och negativa tal man har matat in. Programmet skall hålla ordning på hur många positiva och negativa tal man har matat in.