Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_rpn_stack [2012-01-22 14:23]
Joakim Forsgren
pabop_rpn_stack [2017-09-01 14:54] (current)
Line 27: Line 27:
 1. Gör en stack enligt nedan 1. Gör en stack enligt nedan
  
-Ni skall göra en egen stack, **det är med hjälp av denna stack som ni skall lösa uppgiften**. Stacken skall ha följande funktioner.+Ni skall göra en egen stack. Stacken skall ha följande funktioner.
 <code php> <code php>
 Pop()         // returnerar det översta och tar samtidigt bort det Pop()         // returnerar det översta och tar samtidigt bort det
Line 37: Line 37:
 </​code>​ </​code>​
  
-2. Använd er stack för att göra en miniräknare,​ ni får inte ändra $_SESSION direkt utan endast via din stack. ​+2. Använd er stack för att göra en rpm-miniräknare,​ ni får inte ändra $_SESSION direkt utan endast via din stack.
  
 ===== Tips! ===== ===== Tips! =====
Line 48: Line 48:
   * Gör sedan miniräknaren med hjälp av de funktioner ni har gjort.   * Gör sedan miniräknaren med hjälp av de funktioner ni har gjort.
  
-Ett körbart program [[http://www2.park.se/​~jf/​ex/​rpn_calc.exe|dos]],​ [[http://www2.park.se/​~jf/​ex/​rpn_calc|linux]] eller [[http://www2.park.se/​~jf/​code/​rpn.php|web]] ​ för att bättre förstå hur din räknare skall funka.+Ett körbart program [[http://student.oedu.se/​~jf/​ex/​rpn_calc.exe|dos]],​ [[http://student.oedu.se/​~jf/​ex/​rpn_calc|linux]] eller [[http://student.oedu.se/​~jf/​code/​rpn.php|web]] ​ för att bättre förstå hur din räknare skall funka.
  
 ===== Länkar ===== ===== Länkar =====