Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
op_user [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
op_user [2018-11-16 13:03] (current)
Joakim Forsgren
Line 13: Line 13:
  
 3. När man skall lägga upp många användare så brukar man inte göra det manuellt utan skriva ett litet "​script",​ vanligen i bash.\\ 3. När man skall lägga upp många användare så brukar man inte göra det manuellt utan skriva ett litet "​script",​ vanligen i bash.\\
-Ni skall hämta alla teknikelever som går ut VT-13 från passwd filen på www2 och lägga upp dem på er server.\\+Ni skall hämta alla teknikelever som går ut VT-20 från passwd filen på www2 och lägga upp dem på er server.\\
  
 Gör på följande sätt: Gör på följande sätt:
-  * Hämta filen som ligger på ww2 med "​scp"​ (ni måste göra det från er server pga brandväggen...) +  * Hämta filen som ligger på student ​med "​scp"​ (ni måste göra det från er server pga brandväggen...) 
-  * Plocka ut de teknikelever som går ut VT-13 och fixa iordning filen så den funkar för den variant som ni har tänkt använda nedan.+  * Plocka ut de teknikelever som går ut VT-20 och fixa iordning filen så den funkar för den variant som ni har tänkt använda nedan.
   * Lägg upp alla användare - välj en av följande varianter, du får om du vill pröva båda...   * Lägg upp alla användare - välj en av följande varianter, du får om du vill pröva båda...
     - med hjälp av newusers - ett kommando som finns i Ubuntu gjort för att lägga upp användare via textfiler.     - med hjälp av newusers - ett kommando som finns i Ubuntu gjort för att lägga upp användare via textfiler.
-    - med hjälp av följande lilla script, obs ni måste ändra lite eftersom era användare skall hamna i "/​home/​te13/*" och ha "​**byt**"​ som lösenord. <code bash>+    - med hjälp av följande lilla script, obs ni måste ändra lite eftersom era användare skall hamna i "/​home/​te20/*" och ha "​**byt**"​ som lösenord. <code bash>
 #!/bin/bash #!/bin/bash
 # filen med användare skall se ut på följande sätt: # filen med användare skall se ut på följande sätt: