Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
op_server1 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
op_server1 [2018-11-16 13:01] (current)
Joakim Forsgren
Line 4: Line 4:
   - Kolla vilket IP du har (ifconfig) - stämmer det?   - Kolla vilket IP du har (ifconfig) - stämmer det?
   - Byt lösenord om du vill. (passwd) OBS! Kom ihåg vad du byter till...   - Byt lösenord om du vill. (passwd) OBS! Kom ihåg vad du byter till...
-  - Montera ​www2 via sshfs.+  - Montera ​student ​via sshfs.
   - Skapa en testanvändare login: test och lösen: test (sudo adduser)   - Skapa en testanvändare login: test och lösen: test (sudo adduser)
   - Logga in med test i ett nytt fönster och se att det funkar. (Du kan logga in mot 127.0.0.1 när du testar) Det kan hända att du måste installera openssh-server.   - Logga in med test i ett nytt fönster och se att det funkar. (Du kan logga in mot 127.0.0.1 när du testar) Det kan hända att du måste installera openssh-server.