Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
op_lamp [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
op_lamp [2018-02-08 15:13] (current)
Joakim Forsgren
Line 1: Line 1:
 ====== LAMP-server (Linux-Apache-MySQL-PHP server) ====== ====== LAMP-server (Linux-Apache-MySQL-PHP server) ======
  
-Din uppgift är att installera och konfigurera en webb-server från kommando promten.+Installera (om du redan har gjort det) senaste stabila version av Ubuntu LTS Server, ska bara ha ett textbaserat GUI. (Förslagsvis göras detta via virtualbox). 
 + 
 +Din uppgift är att installera och konfigurera en webb-server från kommando promten, du ska SSH:a in till din server. 
 Följande krav gäller: Följande krav gäller:
   * Du skall skriva en lite howto hur du gör - tanken med den är att den skall vara skriven på ett sådan sätt att du själv skulle ha blivit glad om du hade haft denna när du började med uppgiften. Du bör i denna howto även förklara vissa begrepp. Så tänk på att noga dokumentera vad du gör.   * Du skall skriva en lite howto hur du gör - tanken med den är att den skall vara skriven på ett sådan sätt att du själv skulle ha blivit glad om du hade haft denna när du började med uppgiften. Du bör i denna howto även förklara vissa begrepp. Så tänk på att noga dokumentera vad du gör.