Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning8 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Uppgifter i Programmering A =====
 +
 +**OBS!
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr8**
 +
 +Uppgifter:
 +
 +1.
 +Skriv två funktioner inc(tal) som ökar talet tal med 1 och dec(tal) som minskar talet tal med 1 \\
 +Funktionerna skall fungera i följande program: \\
 +<code cpp>
 +int main() {
 +  dos_console(); ​
 +  int tal = 1;
 +  while (tal < 10) {
 +    cout << tal << endl;
 +    inc(tal);
 +  }
 +  while (tal > 0) {
 +    cout << tal << endl;
 +    dec(tal);
 +  }
 +  system("​PAUSE"​);​
 +  return EXIT_SUCCESS;​
 +}
 +
 +</​code>​
 +
 +2.
 +Skriv en funktion rotter() som löser andragradsekvationer på formen: <​m>​ax²+bx+c=0</​m>​
 +
 +Funktionen skall kunna anropas och fungera från följande program, funktionen skall retunera true om det finns reella rötter annars false, x1 och x2 skall vara referensparametrar.
 +
 +<code cpp>
 +int main() {
 +  dos_console(); ​
 +  double a,​b,​c,​x1,​x2;​
 +  cout << "Ange a, b och c till en ekvation på formen ax^2 + bx + c = 0" << endl << endl << "Ange a, b och c:";
 +  cin >> a >> b >> c;
 +  if(rotter(a,​b,​c,​x1,​x2)) {
 +    cout << "​Lösningarna till ekvationen är x1 = " << x1 << " och x2 = " << x2 << endl;
 +  } else {
 +    cout << "Det finns inga reella lösningar."​ << endl;
 +  }
 +  system("​PAUSE"​);​
 +  return EXIT_SUCCESS;​
 +}
 +</​code>​
 +
 +3.
 +Skriv funktionerna las_in, skriv_ut och max så att följade program fungerar.
 +
 +<code cpp>
 +int main() {
 + ​dos_console(); ​
 + int tal1,tal2;
 + ​las_in(tal1);​
 + ​las_in(tal2);​
 + ​skriv_ut(max(tal1,​tal2));​
 + ​system("​PAUSE"​);​
 + ​return EXIT_SUCCESS;​
 +}
 +</​code>​
 +