Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning6 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Uppgifter i Programmering A =====
 +
 +**Obs! \\
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr6.
 +**
 +
 +==== Tecken ====
 +
 +1. Skriv ett program som skiver ut en ACSII tabell från 1-254 genom att göra ett cast av en int till en char. \\
 +ex på utskrift men du ska börja från 1 och gå till 254 \\
 +  ..
 +  A har värdet 65 
 +  B har värdet 66
 +  c har värdet 67
 +  ..
 +
 +a. Du skall ha dos_console() överst i ditt program, vilka värden fick ÅÄÖåäö?​ \\
 +b. Du skall inte ha raden men dos_console() överst i ditt program, vilka värden fick ÅÄÖåäö?​ \\
 +c. Blev det någon skillnad på åäöÅÄÖ?​ \\
 +
 +Om du vill vet mer läs gärna boken 81-84
 +