Obs!
Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, … i en mapp som du döper till nr6.

Tecken

1. Skriv ett program som skiver ut en ACSII tabell från 1-254 genom att göra ett cast av en int till en char.
ex på utskrift men du ska börja från 1 och gå till 254

..
A har värdet 65 
B har värdet 66
c har värdet 67
..

a. Du skall ha dos_console() överst i ditt program, vilka värden fick ÅÄÖåäö?
b. Du skall inte ha raden men dos_console() överst i ditt program, vilka värden fick ÅÄÖåäö?
c. Blev det någon skillnad på åäöÅÄÖ?

Om du vill vet mer läs gärna boken 81-84