Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning5 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Uppgifter i Programmering A ======
 +
 +**Obs! \\
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr5.
 +**
 +
 +==== Strängar ====
 +
 +
 +1.
 +Skriv ett program som läser in två strängar och undersöker om de är lika. Texten LIKA eller OLIKA skall skrivs ut.
 +
 +2.
 +Skriv ett program som frågar efter ditt förnamn och därefter skriver ut vad ditt förnamn börjar på för bokstav.
 +
 +3.
 +Du kan göra dessa i samma program \\
 +a. Läs in ett ord och skriv ut det \\ 
 +b. Läs in en mening och \\
 +- skriv ut den. \\
 +- skriv ut hur många tecken den innehåller. \\
 +- skriv ut den baklänges. (Här kan man behöva en for-sats) \\
 +- skapa en ny sträng som är den inlästa strängen baklänges, skriv sedan ut den nya strängen. \\
 +
 +4. 
 +Läs in två strängar. Använd append för att lägga till sträng två till sträng ett. Skriv sedan ut hur sträng ett därefter är. 
 +
 +5.
 +Skriv ett program som läser in dagens datum som: åååå-mm-dd (minustecken läses också in.) \\
 +Därefter skall programmet läsa in ett personnummer och skriva ut "​Grattis!"​ om den aktuella personen har födelsedag. \\
 +Personnummer skall anges som ååmmdd-ppkx. När du skriver programmet kan du utgå ifrån att alla inmatningar görs på ett korrekt sätt.
 +