Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning4 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Uppgifter i Programmering A ======
 +
 +**Obs! \\
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr4.
 +**
 +
 +
 +
 +===== Följande får lösas hur man vill =====
 +
 +1.
 +Skriv ett program som läser in ett nummer på en månad. Därefter skrivs antalet dagar som månaden innehåller ut. Om talet inte är mellan 1 och 12 skall ett felmeddelade skrivas ut.\\
 +Tips! Initiera ett fält (''​int days[12]={31,​28,​31,​30,​...}''​ )
 +
 +2.
 +Skriv ett program där man matar in 5 heltal, talen skall lagras i ett fält (''​int tal[5]''​).
 +Du skall sedan skriva ut talen i storleksordning,​ kan vara klokt att sortera talen först.
 +OBS! När jag kommer och kollar ert program kommer jag kanske att be er ändra programmet så att det funkar för 100 tal!
 +
 +
 +3. 
 +Gör ett program som läser in hur många gånger en tärning skall kastas. Därefter presenteras resultatet.
 +Ex på programkörning ​
 +
 +  Antal kast med tärning: 100
 +  Frekvenstabell:​
 +  Etta 16%
 +  Tvåa 17%
 +  Trea 15%
 +  Fyra 15%
 +  Femma 17%
 +  Sexa 20%
 +
 +Följade kodsnutt kan man ha nytta av, den slumpar 20 tal mellan 1 och 10 
 +
 +<code cpp>
 +  srand(time(NULL));​ // initierar slumptalsgeneratorn,​ skall bara göras en gång
 +  for(int i = 0; i < 20; i++){
 +    cout << rand()%10+1 << endl;
 +  }
 +</​code>​
 +
 +4. 
 +Skriv ett program som slumpar 100 heltal i intervallet 1-1000, spara talen i ett fält (int[100]) och sortera sedan fältet innan det skrivs ut.
 +
 +5.
 +Skriv ett program som slumpar in ett valfritt antal tal i ett fält, dock max 200.
 +Programmet skall:
 +  *skriva ut talen sorterat i storleksordning.
 +  *beräkna summa av talen.
 +  *beräkna medlelvärdet av talen.
 +  *skriv ut det minsta talet.
 +  *skriv ut det största talet.
 +
 +ex.
 +  Ange antal tal: 5
 +  2, 4, 5, 7, 7
 +  Summa: 25
 +  Medelvärde:​ 5.0
 +  Minsta värde: 2
 +  Största värde: 7