Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning2 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Uppgifter i Programmering A =====
  
 +**Obs! \\
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr2.
 +**
 +
 +==== Följande får lösas hur man vill ====
 +
 +1.
 +Gör ett program som frågar efter en multiplikationstabell och sedan presenterar tabellen.
 +
 +2.
 +Gör ett program som frågar efter en multiplikationstabell,​ startvärde,​ slutvärde och sedan presenterar tabellen från start till stopp.
 +
 +3.
 +Skriv ett program där man matar in ett heltal och programmet räknar ner talet.
 +
 +  ex. Ange ett tal: 5
 +  Nedräknat: 5 4 3 2 1
 +
 +4.
 +Skriv ett program som producerar en tabell med följande utseende:
 +
 +  i   ​i*i ​  i*i*i
 +  1    1      1
 +  2    4      8
 +  3    9     27
 +  .    .     .
 +  .    .     .
 +
 +Som indata skall programmet ha ett heltal n som anger högsta värdet på i.
 +
 +5.
 +Skriv ett program som summerar termerna ur talföljden
 +1 +4 +9 + 16 + 25 + 36 +… tills att summan överstiger 1 000 000.
 +Programmet skall skriva ut summan och antalet summerade termer.
 +
 +6.
 +Skriv ett program där man matar in tre tal och skriver ut talen i storleksordning. (svårare än man kan tro...)
 +
 +7.
 +Om man lägger 1 öre på ruta 1, 2 öre på ruta 2, 4 öre på ruta 3, 8 öre på ruta 4 osv.
 +Vilket är minsta antalet rutor som behövs för att det totalt skall bli minst 1 miljon kr?
 +
 +8.
 +Skriv ett program som frågar efter en räntesats och sedan skriver ut hur länge man måste ha pengarna på banken för att kapitalet skall ha fördubblas.
 +Obs! man måste nog räkna med flyttal (tex double)
 +
 +9.
 +Skriv ett program som frågar efter ett tal och sedan beräknar fakulteten av talet.
 +Programmet behöver inte funka för större tal än 12.
 +
 +  ex 3! beräknas 1*2*3
 +  ex 5! beräknas 1*2*3*4*5
 +
 +10.
 +Skriv ett program där man matar in radien på en cirkel och man får omkretsen och arean presenterad.
 +OBS! Ange svaret med 2 decimaler!
 +
 +
 +11.
 +Gör ett program där man matar in ett antal sekunder och man får presenterat:​
 +a sekunder är samma sak om x timmar y minuter och z sekunder.
 +
 +
 +**Om ni är blir klara med dessa uppgifter kan ni gå till extrauppgifterna**